Hiệu suất cách nhiệt

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2022-07-28      Nguồn:Site

Sự truyền nhiệt của vật liệu UPVC thấp hơn nhiều so với vật liệu khác như Nhôm, nó có hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời với thiết kế nhiều buồng đặc biệt của Koemmerling

hình ảnh23