Hiệu suất cách âm

Số Duyệt:1     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2022-07-28      Nguồn:Site

Theo nguyên lý truyền cộng hưởng của sóng âm và khớp nối, cửa sổ và cửa ra vào với thanh UPVC Koemmerling và kính chức năng chất lượng cao có hiệu quả cách âm tuyệt vời.

hình ảnh22